top of page

ЗА ДВУСТРАННАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ 

Двустранна търговска камара България-Румъния (ДТКБР) е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни. Чрез своите дейности ДТКБР подпомага, насърчава и представлява бизнес интересите на своите членове и защитава отношения с властите на България и Румъния.


​ДТКБР осигурява целенасочена подкрепа за фирми, които се интересуват да навлезнат, позиционират и изнасят на двата пазара, като предлага достъп до секторна пазарна информация и специализрана консултантска помощ.

ЦЕЛИ

Основните цели на ДТКБР са:

  • Насърчаване и развитие на икономическите и индустриалните отношения между България и Румъния;

  • Защитаване на икономическите интереси на своите членове;

  • Насърчаване и подкрепа възможностите за трансгранично сътрудничество и съвместна работа за по-добро интегриране на бизнеса в            двете страни;

  • Подпомагане развитието на индустриалното и търговското сътрудничество между членовете на регионално и национално ниво;

  • Подкрепа на проекти за развитие и икономическо сътрудничество;

  • Осигуряване на търговска информация и документация;

  • Подкрепа на вноса и износа;

  • Иницииране на срещи и контакти между румънския и българския бизнес, организиране на бизнес форуми и други събития за развитие-сътрудничеството между двете страни.

СТРУКТУРА И УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Организационна структура:
 

Общото събрание включва всички членове на Камарата - учредител, почетни и преки членове

Управителни органи:

Съветът на директорите се състои от членовете-основатели:

1. Председател: г-н Драгомир Дору - doru.dragomir @ bccbr.com

2. Заместник-председател: г-н Светослав Къосев - svetoslav.kyosev@bccbr.com

3. Главен секретар: г-н Мариан Хераску 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

УСТАВ

 

Можете да изтеглите Устава на двустранната търговска камара България-Румъния от тук

bottom of page