КОНТАКТИ

Офис в София:

Адрес: ул. Триадица 6, Офис център Триадица, ет.3, София 100


Email: info@bccbr.com


 

Офис в Букурещ:

Адрес: Площад Валтер Маракиняну, 1-3, office 24-26, 

Букурещ 7000

Email: info@bccbr.com


 

Формуляр за връзка с нас:

Ако искате да ни зададете въпрос или конкретно искане, моля не се колебайте да се свържете с нас по всяко време!

Name *

Email *

Subject

Message

CONTACT US

Email    : info@bccbr.com
 

OFFICE IN BULGARIA                                              OFFICE IN ROMANIA

Address: Triaditsa Str. 6, fl.3                                     Address: Pta. Walter Maracineanu 1-3,    

              Sofia, 1000                                                           fl.3, office 25, Bucharest, 7000

 

GET UPDATED

Facebook
LinkedIn

  • Facebook Metallic
  • LinkedIn Metallic

© 2014 by BCCBR