top of page

УСЛУГИ

ДТКБР предлага широка гама от услуги, посветени на специалните нужди на своите Членове. Камарата установява преки контакти с различните органи на властта, доставчици на услуги и партньори, за да предостави на членовете си работещи решения и професионална подкрепа на всички нива.

НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

 • ​Насърчаване на отношенията, сътрудничеството и постоянния социален диалог между камарата и властите на България и Румъния

 • ​Постоянно разширяване на икономическите отношения на основата на равноправно партньорство и взаимни ползи за България и Румъния

 • Създаване на благоприятни условия за насърчаване на съвременни форми на търговския обмен, икономическо, научно и техническо сътрудничество

 • Консултантски услуги за членовете на ДТКБР в областта на икономиката, правосъдието и търговията

 • Преводи и легализация

 • Привличане на стратегически инвеститори, заинтересовани да инвестират в България и/или Румъния

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОНТАКТИ

​Като член на ДТКБР, ще имате безкрайни възможности за срещи с другите членове за насърчаване на бизнес интересите и развиване на дългосрочни взаимоотношения. Някои от най-популярните ни събития са:

 • Business After Hours

 • Обучения и семинари

 • Специализирани бизнес-закуски и обеди

 • Годишна гала вечеря

 • Заседанията на комисиите

 • Срещи за контаки с избрани представители на местните власти

 • Други специализирани събития

Камарата ще работи за създаването на комуникациите с асоциации и подобни национални и международни организации, обмен на търговска информация, организиране на партньорски програми и общи проекти или други форми на сътрудничество.

 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

​Членовете на ДТКБР получават своевременни новини за развитието на политиката, законодателство и регулациите както в България и Румъния, така и на равнище ЕС, за да    печелят време при взимането на правилните решения за техния бизнес.
Информацонните и документални услуги включват:

 • Абонамент за бюлетин на Камарата;

 • Годишен доклад и анализи за развитието на българския и румънския пазар;

 • Каталог на членовете

 • Панаири и изложби

 • Покани за национални и международни събития 


ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • Образоване, специализация и професионална ориентация на членовете на Камарата

 • Професионални програми за развитие на бизнес професионалисти и служители

 • Индустриални специализации за експерти

 • Програми за обмен на служители на базата на нуждите на индустрията 

 

 

И ОЩЕ!

 • Рекламни възможности в различните издания на Камарата

 • Поместване в годишния каталог 

 • Обявяване на интернет страницата на Камарата с безплатен линк към вашия сайт

 • Публикации

 • Възможностите за спонсорство

 • Награди и програми за отличаване

Като Камара, ние сме верни на нашите членове. Ние действаме като център за услуги за нашите членове и винаги сме лоялни, когато се позоваваме на техния бизнес.

bottom of page