Събития

Двустранна търговска камара България - Румъния организира ежемесечни събития по отношение на различните сектори на дейност, за да се поддържа търговското сътрудничество между двете страни.

Други панаири и изложби 

CONTACT US

Email    : info@bccbr.com
 

OFFICE IN BULGARIA                                              OFFICE IN ROMANIA

Address: Triaditsa Str. 6, fl.3                                     Address: Pta. Walter Maracineanu 1-3,    

              Sofia, 1000                                                           fl.3, office 25, Bucharest, 7000

 

GET UPDATED

Facebook
LinkedIn

  • Facebook Metallic
  • LinkedIn Metallic

© 2014 by BCCBR