Двустранната търговска камара България - Румъния (ДТКБР) е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни.

ДТКБР осигурява целенасочена подкрепа за фирми, които се интересуват да навлезнат, позиционират и изнасят на българския и румънския пазари.  

Създавайте правилата, които бизнесът използва всеки ден, за да намали разходите  и несигурността в различните области

Изградете влияние

на международно и национално ниво чрез мрежата от националните комисии и групи на ДТКБР

Създавайте контакти

Камарата организира B2B срещи, събития за нетуъркинг, форуми и конференции

Building on present shaping the future

Членовете на ДТКБР могат да се възползват от специалната подкрепа и възможности за трансгранично сътрудничество
Международно сътрудничество
Индивидуална подкрепа на бизнеса

Подкрепа за развитие на отношения, сътрудничество и постоянен социален диалог между камарата и органи на България, Румъния и ЕС

Организиране на консултантски услуги, координация и търговски арбитраж за членовете на ДТКБР

Професионално развитие 
Пазарни тенденции и доклади

Организиране на обучителни курсове и семинари, както и програми за развитие на бизнес професионалисти и служители

Преглед и актуализация на търговското, икономическото и финансовото законодателство, както и проследяване на тенденциите на пазара и инвестиционните доклади, касаещи България и Ръмъния

Чрез членството си в ДТКБР, Вашата компания ще има възможност да получи позициониране в редица събития за създаване на контакти  и да се възползват от широкия ни набор услуги. Подробна информация за нашите услуги можете да разгледате в секция „Услуги”.

CONTACT US

Email    : info@bccbr.com
 

OFFICE IN BULGARIA                                              OFFICE IN ROMANIA

Address: Triaditsa Str. 6, fl.3                                     Address: Pta. Walter Maracineanu 1-3,    

              Sofia, 1000                                                           fl.3, office 25, Bucharest, 7000

 

GET UPDATED

Facebook
LinkedIn

  • Facebook Metallic
  • LinkedIn Metallic

© 2014 by BCCBR