top of page

ЧЛЕНСТВО В ДТКБР 

Услугите на ДТКБР се предоставят на територията на двете страни - България и Румъния, от изградената мрежа между офисите на Камарата в София и Букурещ и международната мрежа от търговски и индустриални камари в други страни.
 

Членовете на Камарата биват преки, почетни и учредители.
 

Членовете на Камарата имат право да се възползват от услугите, предоставяни от ДТКБР безплатно и/или на преференциални цени, да взимат участие в организираните мероприятия, да получават информация за дейността на камарата, да инициират или да се присъединяват във форумите по различни въпроси, касаещи тяхната дейност и интереси.
В допълнение към изброените по-горе права, преките членове на ДТКБР могат да участват в Общото събрание на Камарата, в неговото управление, в изпълнение на своята програма и имат право на специални пакети от услуги, предоставяни за тях.


Камарата има две нива на пряко членство - директно членство (за фирми) и индивидуално членство. Можете да намерите повече информация за членските пакети тук.

​Ставайки член на Двустранната Търговска Камара България-Румъния, можете да се възползвате от различни предимства, които ДТКБР предлага.Членството в ДТКБР е най-доброто решение за Вас, ако:

 • сте фирма, която търси повече информация и излаз на нови пазари за продуктите си

 • сте вече на пазара и се нуждаете от подкрепа за различни дейности: контакти с различни органи, информация, свързана със закона и нормативната уредба, експертни становища за индустрията или продукти, помощни услуги (счетоводство, право, HR, IT) и др.

 • искате да участвате на различни събития в региона - панаири, изложби, кръгли маси, организирани от партньори на ДТКБР -ние можем да предоставим информация, специални цени и условия

 • необходима Ви е информация за български и румънски компании, с които бихте искали да влезете в контакт

 • необходимо Ви е позициониране на пазара на другата страна

 • търсите подходящ партньор в друга страна

 • искате да участвате в бизнес мисии в други страни


Освен това, като член на ДТКБР Вие:

 

 • Можете да получавате покани или различни видове документи, удостоверяващи състоянието на дружества от друга държава

 • Можете да се възползвате от услуги по медиация и арбитраж

 • Сте представени членове в Арбитражния съд на БТПП и CCIR с отстъпка от 35%

 • Имате възможността да се възползвате от услугата на ДТКБР за официални срещи с подобни компании и още други ползи, описани в нашите пакети за членовете (в дясно).Преките членове на ДТКБР, заплатили членския си внос, имат право да поставят логото на Камарата на своята уебстраница или на други документи, заедно със собственото си лого, а онези членове, които не са изпълнили членските си задължения към ДТКБР, в съответствие с Устава трябва да преустановят употребата на логото на ДТКБР.
Присъединете се като членове на  ДТКБР, за да станете част от българския и румънския бизнес и да развивате ползотворни международни контакти!

Можете да намерите пакета за членство за компании тук

За да станете член, моля да попълните регистрационния формуляр и да го изпратите на info@bccbr.com


Членове на ДТКБР 

bottom of page