top of page

ПАРТНЬОРИ

БЦП МСП - Русе е регистрирана през януари 1996 г. като неправителствена и нестопанска организация със следните организации-членки: Регионален съюз за стопанска инициатива - Русе, Община Русе, Русенска търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара - Русе.  Центърът започна активната си работа през април 1996 г. и до сега се справя успешно благодарение както на усилията на своя персонал и привлечените консултанти, така и на финансовата помощ, предоставена от Делегацията на Европейската комисия,  програма PHARE, австрийското правителство и американското министерство на труда.

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.  Kъм момента в БАИТ пряко членуват 90 фирми. Асоциацията обхваща компании от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. БАИТ е член на  Европейската асоциация за информационни технологии - DIGITAL EUROPE и на Световния алианс по информационни технологии и услуги (World Information Technology and Services Alliance – WITSA). За повече информация, посетете нашия сайт www.bait.bg или се свържете с нас bait@bait.bg.

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) е неправителствена организация с нестопанска цел, учредена през 1992 г. с цел да представлява и защитава икономическите права и интереси на туроператорите и туристическите агенции, да подпомага и насърчава стопанската им активност. Членове на БАТА генерират 75% от входящия туризъм и 70% от изходящия. Членовете на БАТА са най-активните и надеждни туристически компании в България. Те работят активно и на пазарите в Румъния, Германия, Гърция, Русия, Англия, Скандинавия, Испания, Италия, Турция, Македония и др. като успешно откриват нови продукти и дестинации, които за непознати за българите.  

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), учредена през 2001 г., е сдружение с идеална цел и обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.

НАФТСО е призната представителна работодателска организация от частния сектор за сигурност в България и Европа.

От 2005 г. НАФТСО е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност CoESS, която представлява частната индустрия за сигурност на европейско ниво.

За повече от десет години на Италианската търговска камара в България (ИТКБ) успешно помага на бизнеса в интернационализиране на дейността им.

ИТКБ е регистрирана в София и призната от италианското правителство с указ на италианското Министерство на икономическото развитие, включени в закона п. 518/70.

Италианската търговска камара е напълно интегрирана в Асоциация на италианските търговски камари в чужбина, www.assocamerestero.it, която включва 78 камери с 140 офиса в 52 страни и повече от 24 000 предприятия като членове.

Браншовата камара на дървопреработващата и мебелна промишленост (БКДМП) е доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите Мебели, Дървопреработване, Производство и доставка на машини и материали за дървопреработването и производството на мебели. 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независима, неправителствена организация за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, което допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество и предоставя помощ за Европейска и международна интеграция на Република България. Дейността на Камарата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми да установи ясни и етични взаимоотношения между бизнес средите.

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес е неправителствена организация, основана на 25 април 1980 година.
БСК е национално призната организация на работодателите и участва със свои представители в работата на всички национални консултативни съвети, надзорни и управителни органи на държавни обществени институции.
БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.Освен това участва активно в работата на Международната организация на труда (МОТ), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и форум за Югоизточна Европа на работодателите (SEEEF).БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

Специализираните международни изложения и конгресни прояви, организирани от Inter Expo Center са място за срещи на приятели и партньори от цял свят, генериране на идеи и стимулиране на създаването на нови проекти.
Интер Експо и Конгресен Център - информация в цифри:
Площ: 42 000 кв. м.
Местоположение: в югоизточната част на София, на 3 км от летище София, директно на магистралата Виена - София - Истанбул, на 6 км от центъра на града и на 15 минути от централната железопътна гара и международната автогара
Изложбени павилиони: 6 изложбени павилиони и открита изложбена площ
Конгресни зали: 7 конгресни зали
Паркинг: 2 500 места
Услуги: ресторанти, кафенета, банкови, застрахователни и туристически услуги, хотелски резервации, самолетни резервации, рент-а-кар.

Федерация Romalimenta обединява всички работодатели в хранителната индустрия и големите преработвателни предприятия, местни и мултинационални компании . Това е единният глас на сектора, на законно признати представители и страна по колективния трудов договор в бранша.
Основната цел на федерацията е да се подпомогне бързото развитие на хранително-вкусовата промишленост в контекста на пазара на ЕС. Те имат хиляди оператори, работещи с европейските стандарти за хигиена и качество , но има и много други, които все още работят в тази посока.
Планират да подкрепят износа на храни по единния пазар и знаят, че напредъкът зависи от ограничаване на сивата икономика и баланса на договорните отношения с търговския сектор. В този контекст са включени в организацията на участия на румънски участници в международни панаири в сътрудничество с Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата и румънски център за търговия и инвестиции.

AMCOR, Националната асоциация на консултантските фирми и обучения по мениджмънт, е член на Европейската федерация на асоциациите за консултации, FEACO Брюксел и Международния съвет по мениджмънт на консултантски институти, ICMCI.
В национален мащаб, AMCOR е регулаторен орган на съответната професия на управленски консултант, член на свободните професии в Румъния, UPLR.
Мисията на AMCOR  е да добави стойност към своите членове чрез насърчаване на атмосфера на професионализъм и етика в пазара на управленско консултиране в Румъния.
AMCOR е единственият пълноправен член на Румънската асоциация FEACO, Европейска федерация на Consulting Management, със седалище в Брюксел (www.feaco.org) и ICMCI, Международния съвет по мениджмънт Consulting институти (www.icmci.org).

Национален колеж на социалните работници е създаден през февруари 2005 г. в Закона 466/04.11.2004, като професионалисно, правителствено, обществено, неполитическо, нестопанско юридическо лице, самостоятелно и независимо.
Колежът е автономен и независим по отношение на всяко публично или частно юридическо лице и може да упражнява правомощията си без никаква намеса от тях.

Аутомотив Клъстър България е клъстер, който подпомага  автомобилни компании от индустрията със седалище или дъщерни дружества в България в учредяването и по-нататъшното развитие на производството, монтажа, R & D, продажби или услуги. Клъстерът привлича производители на коли, производители на специални превозни средства и на водещите международни доставчици на автомобилни компоненти на българския пазар; демонстрира местни предимства на България сравнени с други страни от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Всички тези задачи, имат за цел да се направи основен принос за бъдещия растеж на българската индустрия.

bottom of page